Obowiązujący Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa

Obowiązujący Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa znajdą Państwo jest TUTAJ.

Zapraszamy również do zapoznania się z poniższymi dokumentami.

Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w opracowywaniu PZPW  TUTAJ

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do PZPW znajduje się TUTAJ